WELDER Slovakia » Kovo

Kovo

Maloobchodný predaj hutníckeho a spojovacieho materiálu, zváračskej techniky, potrieb a doplnkov, ochranných pracovných prostriedkov, odevov a obuvi.

Kontakt:

Predajňa KOVO, Nádražná 695/92, 95605 Radošina

– vedúci predaja: kovoradosina@gmail.com, tel. 0917 920 721